Het Waeseum beschikt over een uitgebreide collectie affiches en aanplakbrieven van Waasmunster.

Deze verzameling bevat affiches, pamfletten en aanplakbrieven met betrekking tot allerlei politieke, religieuze, sociale en culturele activiteiten georganiseerd door Waasmunsterse organisaties. Het gaat om zowel openbare verkopen, kermissen, tentoonstellingen, concerten, filmvoorstellingen, bals, dansavonden, theater, voordrachten, uitstappen en reizen, …

Ze zijn samengebracht in de online te raadplegen beeldbank. Er staan er nu ruim 1200 online. Een heel unieke collectie, waar meer dan in veel archivalia de ‘gewone mens’ centraal staat.